DAM908- Đầm

SKU: DAM908
180,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Chiều cao : 110cm -> 160cm ( 24kg đến 50kg)

Chất liệu : xô dày phối ren

Màu sắc: trắng, da

Hàng nhập , fom rộng 

Sản phẩm liên quan

 AO877- Áo khoát  AO877- Áo khoát
215,000₫
 AO876- Áo khoát  AO876- Áo khoát
215,000₫
 AO875- Áo khoát  AO875- Áo khoát
215,000₫
 DAM932- Đầm  DAM932- Đầm
140,000₫

DAM932- Đầm

140,000₫

 DAM931- Đầm  DAM931- Đầm
140,000₫

DAM931- Đầm

140,000₫

 DAM908- Đầm
 DAM908- Đầm
 DAM908- Đầm
 DAM908- Đầm